Belçika – Ülke

 

Belçika, resmî ismiyle Belçika Krallığı, Batı Avrupa’da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği’ne üye ve birliğin ve NATO gibi bazı uluslar arası organizasyonların merkezlerini barındırır.Belgium is also a member of, or affiliated to, many international organizations, including Agence de Coopération Culturelle et Technique ACCT, AfDB, AsDB, Australia Group, Benelux, Bank for International Settlements BIS, Convention on Cybercrime CCC, Council of Europe CE, CERN, Euro-Atlantic Partnership Council EAPC, EBRD, European Investment Bank EIB, Economic and Monetary Union of the European Union EMU, ESA, EU, FAO, Group of Ten (economic) G-10, IAEA, IBRD, ICAO, International Criminal Court ICC, International Red Cross and Red Crescent Movement ICRM, International Development Association IDA, Inter-American Development Bank IDB, International Energy Agency IEA, IFAD, International Finance Corporation IFC, IFRCS, IHO, International Labour Organization ILO, IMF, International Maritime Organization IMO, IMSO, Intelsat, Interpol, IOC, International Organization for Migration IOM, International Organization for Standardization ISO, ITU, MONUC (observers), NATO, Nuclear Energy Agency NEA, Nuclear Suppliers Group NSG, Organization of American States OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, Permanent Court of Arbitration PCA, UN, UNCTAD, UNECE, UNESCO, UNHCR, United Nations Industrial Development Organization UNIDO, UNMIK, UNMOGIP, UNRWA, UNTSO, UPU, West African Development Bank WADB (non-regional), WEU, WHO, WIPO, WMO, WTrO, Zangger Committee ZC. 30,528 km²’lik bir alanı kaplayan ülkenin nüfusu ortalama 10,8 milyon kişidir.

Belcika Resimleri 2

Cermen ve Latin dünyası arasında bir sınır oluşturan Belçika’da Felemenkler tarafından Felemenkçe, Valonlar tarafından Fransızca ve minik bir Alman grup tarafından Almanca konuşulur. Belçika federal bir devlet yapısına sahip olup Felemenkçe’nin resmî dil olduğu Flaman Bölgesi, Fransızca’nın resmi dil olduğu Valon Bölgesi ve her 2 dilin de resmî dil sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi’nden oluşur.

*
*
*
* Son olarak, tamamı Valon Bölgesi’nin sınırları içerisinde kalan ve Almanya’ya komşu Almanca konuşan minik bir topluluk, Valon bölgesine bağlı olmakla beraber bazı alanlarda özerkliğe sahiptir ve yaşadıkları bölgede Almanca resmi dildir. The (original) [ version in German language] (already) mentions 73,000 instead of 71,500 inhabitants. Belçika’nın dilsel çeşitliliği ve bununla alakalı politik ve kültürel anlaşmazlığı, Belçika senesine ve idare sistemine yansımıştır.

‘Belçika’ ismi , Kelt ve Cermen karması bir halk olan Belgaelerin yaşamış olduğu, Roma eyaleti Gaul’ün en kuzeyindeki Gallia Belgicadan kaynaklanır. ve 20. asır süresince Afrika’da birçok koloni kurmuştur. Belçika’da 20. yüzyılın ikinci yarısına’ysa bir taraftan Felemenkler ve Frankofonlar arasındaki çatışma öteki taraftan Flaman Bölgesi Flaman ve Valon Bölgesi Valon Bölgeleri arasındaki eşit olmayan ekonomik büyüme damgasını vurmuştur. Bu hala devam eden çatışmalar ülkede üniter devlet yapısından federal devlete doğru bir dizi reformun yapılmasına neden olmuştur.

Tarih

Belcika Resimleri 3

Milattan önce 1 (bir) . yüzyılda Antik Romalılar Romalılar bölgedeki yerli kabileleri yenik etti ve bölgede Gallia Belgica ilini kurdu. Kavimler Göçü sonra bölgenin yönetimi Franklar tarafından Merovenj Hanedanı’na devredildi. 8 (sekiz) . asır süresince Frankların yönetimini Karolenj İmparatorluğu devir aldı.

843’teki Verdun Antlaşması’yla bölge Orta ve Batı Frank Krallıkları arasında paylaşıldı ve sonuçlanmasında Orta Çağ süresince Fransa Krallığı ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dönemlerinde toprak ağaları vassallar olarak az çok bağımsızlıklarını kazandı.

Bu vassallıkların çoğu 14. ve 15 . Asırlarda Burjundi Hollanda olarak birleşti. V. Karl (Kutsal Roma İmparatoru) İmparator V. Karl 17 ilin şahsi birliğini 1540larda devam ettirdi ve bu birlik 1549 Pragmatik Yaptırımları ile kişisel bir birlikten çok daha fazlasına dönüşerek kralın Prince-Bishopric of Liège’deki tesirini arttırdı.

Seksen Yıl Savaşı (1568–1648) Alçak Ülkeler’i, Birleşik İller (Latince Belgica Foederata, “Federasyon Hollandası”) ve Güney Hollanda (Belgica Regia, “Krallık Hollandası”) olarak ayırdı. Bugünkü çağdaş Belçika’nın büyük bölümünü içeren Güney Hollanda, ard arda Habsburg İspanyası ve Habsburg Avusturyası tarafından yönetim edildi ve 17. ve 18 . Asırlar boyunca çoğu Fransa-İspanya ve Fransa-Avusturya savaşına evsahipliği yapmış oldu .

Fransız Devrimi Savaşları’ndaki mücadeleyi takiben, Alçak Ülkeler-Prince-Bishopric of Liège gibi lafda Habsburg kurallarının asla bulunmamış olduğu bölgeleri de içeren-Birinci Cumhuriyet (Fransa) I. Fransız Cumhuriyeti tarafından bölgedeki Avusturya egemenliği kırılarak ilhak edildi . 1815 tarihinde Birinci Fransa İmparatorluğu I. Fransa İmparatorluğu’nun dağılması ile, Alçak Ülkeler Birleşik Hollanda Krallığı ismi altında tekrardan birleşti.

Belcika Resimleri 2

1830 Belçika Devrimi, Katolik Kilisesi Katolik ve tarafsız Belçika’nın Geçici Hükümet ve Ulusal Kongre altında bağımsızlığını duyuru etmesine sebep oltu. 1831’de I. Léopold (Belçika Kralı) I. Léopold’ün kral olarak atanmasından sonra Belçika, parlamenter sistem parlementer bir sisteme sahip bir Parlamenter monarşi monarşi oldu. Kralın hakları başta sınırı olan olsa da, 1893’te Belçika Genel Grevi’nden sonra adamlar için genel oy hakkı (1919’a kadar çoğul oylamayla), 1949 tarihinde ise hanımlar için oy hakkı tanınmıştır.

19. yüzyıldaki ana siyasi partiler Katolik Parti ve Liberal Parti’yle yüzyılın sonlarına doğru gelişen Belçika İşçi Partisi’ydi. Fransızca, soyluluk ve burjuvazi tarafından benimsenen tek resmi dildi. Fransızca, Felemenkçe’nin de resmi dil statüsü kazanması ile etkisini giderek kaybetmeye başladı. Bu tanınma, 1898 ve 1967 tarihindeki Belçika Anayasa’sının bir Felemenkçe versiyonu ile kanunen resmi halde geldi.

1885’teki Berlin Konferansı’nda Kongo Özgür Devleti’nin mülkiyeti II. Léopold (Belçika Kralı) II. Léopold’e devredildi. 1900’e doğru ve 1900’lerin başlarından itibaren II. Léopold tarafından devletin başlıca kauçuk ve fildişi deposu olan Kongo’nun halkına karşı aşırı ve vahşice muameleler uluslararası kaygıları arttırdı. Bu haykırış 1908 tarihinde daha sonra Belçika Kongosu olarak isimlendirilen devletin koloninin sorumluluğunu devralmasına sebep oltu. ), Almanya (), Lüksemburg () ve Hollandayla () komşudur.

İç sularla beraber 33,990 km²lik alanı kaplayan ülke iç sular haricinde 30,528 km2’lik bir alanı kaplar. Belçika 3 temel coğrafi bölgeye sahiptir: Anglo-Belçika Havzası ait kuzey-batı kıyı ovaları ve merkez yayla ile güneydoğu Hersiniyen orojenik kuşağının parçası olan Ardennes araziler. Ülkenin güney ucunda, Paris Havzası Belçikalı Lorraine isminde küçük bir dördüncü bölgeye ulaşır.

Kıyı ovaları sıklıkla kumullar ve polderlerden oluşur. Daha içerilerde rakamız su yolu ile sulanan yumuşak ve yavaşça yükselen kuzeybatı Campine (Kempen) sahil alanı uzanır. Ardennes yaylalarında daha sağlam mağaralar ve sık ormanlarla kaplı tepeler ve minik kayalık uçurum vardır. Batıda Fransaya doğru genişleyen bu alan doğuya doğru Almanya’daki Yüksek Bataklıklar platosundaki Eifel’e kadar ulaşan 694 metre’yle ülkenin en yüksek noktası Signal de Botrange’yi de içerir

İklim

Ülkede her mevsim yağışlı Ilıman okyanusal iklim okyanusal bir iklim hakimdir (Köppen iklim sınıflandırması: Cfb). Ocak ayı ortalama en düşük sıcaklık 3 °C iken haziran ayı ortalama en yüksek sıcaklık 18 °C’dir. Ortalama yağış şubat ve nisan aylarında 54 milimetre’yle temmuz ayında 78 mm arasında değişim gösterir.

 

1414890552.4497
The 17 il

 

1414890553.8525
1830’daki Hollanda Devrimi’nin ilk aşaması (1834)<br />Egide Charles Gustave Wappers

 

Topluluklar ve bölgeler

 

Dosya:Communities of Belgium.svg thumb Topluluklar:

Felemenk ve Fransız toplulukları

Burgund ve Habsburg mahkemelerini takiben, ve ulaşım altyapısı Avrupa’nın geri kalanı ile entegredir. Ülkenin ileri derecede endüstrileşen bölgenin kalbindeki konumu, 2007 tarihinde dünyanın en büyük 15. ticaret ülkesi olmasına yardımcı olmuştur. Ekonomi, iş gücü, yüksek GNP ve şahıs başına yüksek ihracatla karakteristikleşmiştir. Belçika’nın ana ithal ürünleri besin ürünleri, makine, işlenmemiş elmas, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, kıyafet ve aksesuar ve tekstil ürünleriyken ana ihraç ürünleri araba , besin ürünleri, demir ve çelik, işlenmiş elmas, tekstil, plastik, petrol ürünleri ve demirdışı metallerdir.

Belçika, 19. yüzyılda Endüstri Devrimi’ne katılan ilk kıta Avrupası devletidir. Liège (şehir) Liège and Charleroi’deki süratli gelişen demir ve çelik üretimi ve 20. yüzyılın ortalarında Sambre–Mass Nehri Mass vadisinde gelişen endüstri 1830-1910 arasında Belçika’yı dünyadaki en gelişmiş 3 ulusundan biri yapmıştır. 1980ler ve 1990lar süresince ülkenin ekonomik merkezi kuzeye doğru kaydı ve bugünün izdiham Vlaamse Ruit bölges

Demografi

 

2007’nin başlarında Belçika nüfusunun ortalama %92’si Belçika Vatandaşı ve ortalama %6’sı öteki Avupa Birliği devletlerinin vatandaşlarıydı. Kalabalık topluluklar İtalyanlar (171,918), Fransızlar (125,061), Hollandalılar (116,970), Faslılar (80,579), İspanyollar (42,765), Türkler (39,419) ve Almanlardı (37,621).[ Ecodata]

2004’te yüzde 97 oranla henüz nüfusun tamamı kentlerde yaşamaktaydı. Belçika’da km² başına 342 şahıs düşer ve bu oran Avrupa’da Monako gibi mikrodevletler ve Hollanda haricinde en çok yoğunluğua sahip ülkedir. Ülkenin en yoğun alanı Antwerp–Leuven–Brussels–Ghent kentlerinden meydana gelen Vlaamse Ruit iken en ıssız alanı Ardenler’dir . 2006 tarihinde Flaman Bölgesi’nin nüfusu 6 (altı) ,078,600 kişiydi ve bu nüfus Antwerp (457.749), Ghent (230.951) ve Bruges (117.251) kentlerinde yoğunlaşmıştı. Charleroi (201.373), Liège (185.574) ve Namur (city) Namur (107.178) gibi kentleri ile Valonya’nın nüfusu 3 (üç) .413.978 kişiyken 2 (iki) tanesinin 100.000’in üstünde nüfusu olan 19 belediyeden meydana gelen Brüksel Başkent Bölgesi 1 (bir) .018.804 nüfusa sahipti.

Belçika’da Belçika’da eşcinsel evlilik hemcins çiftler evlenme hakkına sahiptirler.

Din * Katolikler: yüzde 58, 1
* Ateizm: %35
* İslam: %3,6
* Protestanlık: %1,1
* Ortodoks: %0,6
* Budizm: %0,3
* Musevilik: %0,2

Kaynak: “Operation World”

Diller

Belçika konuşulan dillere göre Felemenk, Fransız ve Alman bölgelerine ayrılmıştır. Bunun yanında birkaç azınlık dili de gayriresmi olarak konuşulur. Belçika’nın 3 (üç) resmi dili ya da lehçelerine dair hiç bir resmi sayım olmamış olduğu gibi herhangi bir istatistik de yoktur. Buna karşın aileler, eğitim ve yabancı bebeklerin 2. dilleri gibi bazı mevzuları içeren alanlarda bazı rakamlar verilebilir.

Bir istatistiğe göre Belçika nüfusunun %59’u FelemenkçeNative speakers of Dutch living in Wallonia and of French in Flanders are relatively small minorities that furthermore largely balance one another, hence counting all inhabitants of each unilingual area to the area’s language can cause only insignificant inaccuracies (99% can speak the language). Dutch: Flanders’ 6 (altı) .079 million inhabitants and about 15% of Brussels’ 1 (bir) .019 million are 6 (altı) .23 million or 59.3% of the 10.511 million inhabitants of Belgium (2006); German: 70,400 in the German-speaking Community (which özgü Municipalities with language facilities language facilities for its less than 5% French-speakers) and an estimated 20,000–25,000 speakers of German in the Walloon Region outside the geographical boundaries of their official Community, or 0.9%; French: in the latter area as well as mainly in the rest of Wallonia (3.414 − 0.093 = 3 (üç) .321 million) and 85% of the Brussels inhabitants (0.866 million) thus 4 (dört) .187 million or 39.8%; together indeed 100%. %40’ı Fransızca konuşur. Toplam Felemenkçe konuşucusu sayısı 6 (altı) ,23 milyondur ve bu nüfus kuzeydeki Flaman Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. Fransızca konuşucusu sayısı 3 (üç) .32 milyondur ve konuşucular Valonya’da ve tahmini olarak 0.87 milyon şahıs yani Brüksel Başkent Bölgesi’nin 85%inde yoğunlaşmıştır.Flemish Academic Eric Corijn (initiator of [ Charta 91]), at a colloquium regarding Brussels, on 2001-12-05, states that in Brussels there is 91% of the population speaking French at home, either alone or with another language, and there is about 20% speaking Dutch at home, either alone (9%) or with French (11%)—After ponderation, the repartition can be estimated at between 85 and 90% French-speaking, and the remaining are Dutch-speaking, corresponding to the estimations based on languages chosen in Brussels by citizens for their official documents (ID, driving licenses, weddings, birth, sex, and so on); all these statistics on language are also available at Belgian Department of Justice (for weddings, birth, sex), Department of Transport (for Driving licenses), Department of Interior (for IDs), because there are no means to know precisely the proportions since Belgium özgü abolished ‘official’ linguistic censuses, thus official documents on language choices can only be estimations. For a internet source on this topic, see e.g. #General online sources General online sources: Janssens, Rudi—Strictly, the capital is the municipality Brussels (City of) Brussels, though the Brussels-Capital Region might be intended because of its name and also its other municipalities housing institutions typical for a capital. Almanca konuşan 73,000 ‘lik halk Valon Bölgesi’nin doğusunda yerleşiktir; ortalama 10,000 Alman ve 60,000 Belçikalı Almanca konuşur. Takriben 23,000 Almanca konuşucusu resmi bölgeleri civarlarındaki belediyelerde yaşar.
*
*

Belçika’da konuşulan Felemenkçe ve Fransızca Hollanda’da ve Fransa’da konuşulanlardan sözcükler ve nüans olarak farklılıklar içerir. Birçok Felemenk hala bölgelerindeki Felemenk dialektini konuşur. Valonya’nın ana resmi dili olan Valonca bugün en çok yaşlıinsanlar tarafından konuşulur ya da anlaşılır. Valonya’nın dialektleri Picard dili gibi bugün günlük yaşamda kullanımda değildir.