Diyabet hastalığı ile mücadelede dört koldan ortaklık!

diyabet hastaligi ile mucadelede dort koldan isbirligi 619487c1823b8 - Diyabet hastalığı ile mücadelede dört koldan ortaklık!

Türkiye’de ilk kez tıp alanındaki dört uzmanlık derneği, diyabet hastalığı ile savaşım için güçlerini birleştirdi. Türkiye’de 8 milyon insanı etkilediği tahmin edilen Tip 2 diyabet hastalığına ilişkin rapor, hastalığın multidisipliner bakış açısıyla doğru yönetiminin sağlanması kanalıyla, yarattığı sıhhat sorunlarının ve topluma getirmiş olduğu maliyetlerin önlenmesini amaçlıyor.Diyabet tüm dünyada olduğu şeklinde Türkiye’de de büyük bir sıhhat problemi olmayı sürdürüyor. Vatanımızda halihazırda ortalama 8 milyon erişkinde diyabet bulunmuş olduğu tahmin ediliyor. Tip 2 diyabet görülme sıklığında Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada yer edinen Türkiye, bununla birlikte Avrupa ülkeleri içinde bu hastalık için en fazla harcama meydana getiren ülke konumundadır. Hastalığın yarattığı maliyetin ortalama yüzde 75’ini diyabetin komplikasyonları -yani organlara verdiği zararlar- için meydana getirilen harcamalar oluşturuyor. Diyabete bağlı ölümlerin ve hastada oluşan zararların en mühim sebepleri arasındaysa diyabet sebebiyle gelişen kalp ve böbrekle ilgili hastalıklar (kardiyak ve renal komplikasyonlar) içeriyor.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü: Doğru malum 8 yanlışTıpta dört uzmanlık derneğinden Uzlaşı RaporuDiyabet yönetimine ışık tutmak amacıyla, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Türk Nefroloji Derneği (TND) ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (THBHD) tarafınca “Diyabette Kardiyovasküler ve Renal Komplikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi için Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji (EnKarNe) Uzlaşı Raporu” hazırlandı. Kasım 2021’de TurkJEM Dergisi’nde online erişime açık hale gelen Rapor, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.EnKarNe Uzlaşı Raporu, Türkiye’de endokrinoloji, kardiyoloji ve nefroloji disiplinlerinin Tip 2 diyabet hastalığına yönelik olarak ortaklaşa hazırlanan ilk uzlaşı raporu olma hususi durumunu taşıyor. Dört değişik dernekten dokuz bilim insanı tarafınca hazırlanan rapor, multidisipliner bakış açısıyla diyabetin etkin bir şekilde yönetilmesi için iyi bakım standartları oluşturmayı amaçlıyor. Bu düzenlemeler, tüm hekimler için yol gösterici bir kılavuz durumunda.

Tip 2 diyabeti geri döndürmek, zannedilenden daha mı kolay?Rapordan Tip 2 Diyabet Hastalığı İçinde bulunduğumuz yüzyılda kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıkların oldukca mühim sıhhat sorunları olduğu anlatılan raporda, giderek daha çok kalori alan, daha azca enerji harcayan, uyku uyanıklık dengesi bozulan, kimyasal kirleticilere devamlı maruz kalan insanoğlunun genetik yapısının, değişen çevre ve yaşam koşullarına kafi uyum göstermediği tespiti yapılıyor[5]. Tüm bu faktörlere bağlı olarak aşırı kiloluluk, hipertansiyon, dislipidemi ve bu hastalıkların çoğunlukla bir arada bulunmuş olduğu Tip 2 diyabet sıklığı dünyada ve devletimizde giderek artıyor.Raporda Tip 2 diyabet hastalığına ilişkin bilgiler şöyleki vurgulanıyor:Meydana getirilen emekler hem devletimizde (TURDEP-2 Emek harcaması) hem de dünyada, her iki diyabetliden birinin hemen hemen tanı almadığını gösteriyor.Diyabetli bireylerde öteki organları etkileyen hasarların gelişmesini önlemek için kan şekerini denetim altında tutmak son aşama mühim.Bir tek kan şekeri kontrolü kafi değil!Bir tek kan şekeri kontrolü ile diyabetin kalp ve böbrek ile ilgili neticelerini bütünüyle önlemek mümkün olmuyor.Diyabetli bireylerde en sık görülen kalp-damar hastalıkları; koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, inme ve sistolik/diyastolik kalp yetersizliği olarak sıralanıyor.Kalp sebepli ölümlerin sebebi olarak ilk olarak kalp damar tıkanıklıkları düşünülse de olguların mühim bir kısmında damar tıkanıklığı değil, kalp yetersizliği şeklinde kalbin fonksiyon bozukluklarıyla seyreden hastalıklar ölüme niçin oluyor.Diyabet, böbrek hastalığının en sık görülen nedeniDiyabet, kronik böbrek hastalığının (KBH) en sık görülen sebebi olarak tanımlanıyor. Diyabetli bireylerde KBH riski diyabetli olmayanlara kıyasla minimum iki kat artmış bulunuyor ve hastaların ortalama yüzde 30-40’ında böbrek hastalığı gelişiyor.Türkiye’de 2020 yılı Böbrek kayıt sistemi raporuna gore, Türkiye’de 2020 senesinde hemodiyalize yeni başlamış olan hastaların %36.6’sının diyabeti mevcuttur.Diyabetli hastaların tedavi yönetimiDiyabette Kardiyovasküler ve Renal Komplikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi için Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji (EnKarNe) Raporu’nda, diyabetli bireylerin hastalık ve tedavi yönetiminde uyulması ihtiyaç duyulan kurallar şöyleki sıralanıyor:Diyabetli bireyde birlikte rol alan hastalık ve risk faktörlerinin tespitiEşlik eden hastalıkların taranmasıKardiyoloji ve Nefroloji’ye konsültasyonu istenilmesi ihtiyaç duyulan durumlarTedavi hedeflerinin belirlenmesi ve yaşam biçimi düzenlemeleriAkılcı tıbbi tedaviRaporun tamamına erişmek için: http://www.turkjem.org/uploads/pdf/176483724163736.pdf

https://bilgi-bilgi.com

I am a web developer who is working as a freelancer. I am living in Saigon, a crowded city of Vietnam. I am promoting for https://bilgi-bilgi.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir