Merkez Bankası, enflasyonda kısa dönemde oynak seyir bekliyor!

merkez bankasi enflasyonda kisa donemde oynak seyir bekliyor 61a0661522f42 - Merkez Bankası, enflasyonda kısa dönemde oynak seyir bekliyor!

Para Politikası Kurulu Kasım ayı toplantı özetinde, enflasyonun kısa dönemde arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiği bildirildi. Merkez Bankası, iklim ve öteki çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir siyaset olarak destekleme sonucu kapsamında kurma sonucu almış olduğu “Yeşil Iktisat ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” adıyla yeni bir birim kurdu. Müdürlük, iklim değişikliğinin finansal sistem içinde ortaya çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit edebilme ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla emek harcamalar meydana getirecek.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı olağan toplantısında, beklentiler doğrultusunda siyaset faizini 100 baz puan indirimle yüzde 16’dan yüzde 15’e çekmişti.

Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdiPPK toplantı özeti yayınlandıPPK’nın toplantı özeti, Merkez Bankası tarafınca yayımlandı.Enflasyon GelişmeleriEkim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,39 oranında arttığı, senelik enflasyonun 0,31 puan yükselişle yüzde 19,89 olarak gerçekleştiğine vurgu meydana getirilen metinde, bu gelişmede, enerji ve tütün gruplarındaki fiyat artışlarının tesirinin öne çıkmış olduğu açıklandı. Özet Metinde, şunlar kaydedildi:“Bu zamanda, internasyonal enerji fiyatlarında kayda kıymet artışlar izlenirken, Türk lirasındaki görünümle birlikte yurt içi enerji fiyatlarında yüksek fiyat artışları gözlenmiştir. Üretici firmaların sigara fiyatlarında artışa gitmeleri sebebiyle tütün ürünleri fiyatlarında yaşanmış olan yükselişin tüketici enflasyonuna tesiri ise ortalama 0,30 puan olmuştur. Besin grubu senelik enflasyonunda bir miktar gerileme gözlenmesine karşın yüksek seviyeler korunmuştur. Türk lirasındaki gelişmeler, süregelen emtia fiyat artışları ve arz kısıtlarının devamıyla üretici enflasyonu alt gruplar genelinde terfi etmiştir. Bu görünüm altında, B ve C endekslerinin senelik enflasyonları sınırı olan bir oranda gerilemiş, yakın dönem eğilimlerinde ise bir miktar yavaşlama gözlenmesine rağmen yüksek seviyeler korunmuştur.Gıdada bakliyat, süt ve patatesteki fiyat artışlarına vurgu!Besin ve alkolsüz içecekler grubu tutarları Ekim ayında yüzde 1,92 oranında artmış, grup senelik enflasyonu bundan önceki yıldaki yüksek bazın da etkisiyle 1,38 puan gerileyerek yüzde 27,41 olmuştur. Senelik enflasyon işlenmemiş besin grubunda yüzde 29,20’ye, işlenmiş besin grubunda ise yüzde 25,71’e gerilemiştir. Taze meyve ve sebze tutarları işlenmemiş besin senelik enflasyonundaki gerilemede temel unsur olurken, mevsimsellikten arındırılmış verilerle Eylül ayında taze meyve-sebze grubunda gözlenen düzeltme taze meyve kaynaklı olarak bu zamanda de devam etmiştir. Öteki işlenmemiş besin grubunda tarımsal kuraklığa bağlı toplam ürün kaybı, kur gelişimleri ve girdi maliyetlerinin etkili olduğu değerlendirilen bakliyat, süt ve patates fiyatlarındaki artışlar dikkat çekmiştir. Genele yayılan fiyat artışlarının gözlendiği işlenmiş gıdada, internasyonal ve yurt içi buğday fiyatlarındaki negatif seyrin baskı oluşturduğu ekmek ve tahıllar grubunda fiyatlar yüzde 3,16 ile bir miktar daha hızlanmıştır.Enerji tutarları Ekim ayında yüzde 4,58 oranında artarken, grup senelik enflasyonu 2,99 puan yükselişle yüzde 25,76 olmuştur. Bu zamanda, internasyonal enerji tutarları ABD doları bazında kuvvetli bir artış kaydetmiş, Türk lirasındaki görünüm ile beraber akaryakıt, tüp gaz ve katı yakıt kalemlerinde yüksek aylık fiyat artışları izlenmiştir.

Merkez Bankası: Ekim’de enflasyona en büyük katkı enerji ve tütün ürünlerindenMobilya ve otomobildeki ılımlı seyir enflasyonu sınırladıTemel mal grubu tutarları Ekim ayında yüzde 2,49 oranında artarken, grup senelik enflasyonu 0,92 puan düşüşle yüzde 18,46’ya gerilemiştir. Senelik enflasyon dayanıklı mal grubunda gerilerken, öteki temel mallarda yatay seyretmiş, giyim ve ayakkabı grubunda ise terfi etmiştir. Ekim ayında yüzde 1,23 oranında artan dayanıklı mal fiyatlarında beyaz eşya fiyatlarındaki artış belirleyici olurken, mobilya ve otomobil kalemlerindeki ılımlı seyir grup aylık enflasyonunu sınırlamıştır. Bu gelişmelerle, dayanıklı mal grubu senelik enflasyonu 1,88 puan azalarak yüzde 20,24’e gerilemiştir. Ekim ayında mevsimsel averajının altında bir artış gösteren giyim ve ayakkabı grubunda ise senelik enflasyon geçen senenin aynı döneminde salgın hastalık kaynaklı düşük bazın etkisiyle yükseliş kaydetmiştir.Enflasyon beklentileri yukarı yönlü!Hizmet tutarları Ekim ayında yüzde 1,04 oranında yükselmiş, grup senelik enflasyonu 0,37 puan artışla yüzde 15,43 olmuştur. Senelik enflasyon ulaştırma ve öteki hizmetlerde gerilerken, komünikasyon hizmetlerinde yataya yakın seyretmiş, kira ve lokanta-otelde ise terfi etmiştir. Lokanta-otel grubunda gözlenen yüksek fiyat artışları, besin fiyatlarındaki görünüm ve geçici KDV indirimlerinin sona ermesinin de etkileriyle Ekim ayında da devam ederek hizmet enflasyonunu negatif etkilemiştir. Ek olarak, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle kira enflasyonundaki yükseliş eğilimi bu zamanda de sürmüştür.Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına bakılırsa, enflasyon beklentileri Kasım ayında da yukarı yönlü güncellenmeye devam etmiştir. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 1,68 puan artışla yüzde 19,31’e, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 1,70 puan artışla yüzde 15,61’e terfi etmiştir. Mevcut durumda, gelecek yirmi dört aya ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 11,76 olurken, gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 7,96 seviyesindedir.Enflasyonu Etkileyen Unsurlar ve RisklerÖncü göstergeler küresel ekonomideki kuvvetli toparlanmanın, bazı bölgelerde bir miktar hız kaybetmekle beraber, devam ettiğine işaret etmektedir. Yakın dönemde salgının etkisiyle ABD’de tüketici itimat endeksleri düşük seyrederken, bazı Avrupa devletlerinde tüketici güveninde kısmi bir iyileşme görülmektedir. Küresel tutumsal faaliyette senenin ilk yarısında yaşanmış olan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa karşın salgında yeni varyantlar küresel tutumsal etkinlik üstündeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık faaliyetlerindeki artış internasyonal ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanmış olan iklim koşullarının küresel besin tutarları üstünde negatif yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve internasyonal finansal piyasalar üstündeki tesirleri yakından izlenmekle beraber, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji tutarları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bununla beraber, birçok merkez bankası enflasyondaki artışın arızi unsurlardan kaynaklandığı değerlendirmesine bağlı olarak enflasyondaki yükselişin geçici olduğu kanaatindedir. Bu çerçevede gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.Ekim ayının ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülke borçlanma senedi piyasaları dalgalı bir seyir izlerken hisse senedi piyasalarında girişler gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve küresel finansal koşulların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişkin riskleri canlı tutmaktadır. Söz mevzusu risklerin Türkiye’ye yönelik portföy akımları kanalıyla yaratabileceği etkilerin, yurt haricinde yerleşiklerin portföy pozisyonlanmalarındaki mevcut seviyeler dikkate alındığında daha sınırı olan kalabileceği değerlendirilmektedir.

Aylık üretici enflasyonu Ekim’de yüzde 5’i aştı. Gıdada üretici tutarları ne oldu?Üretici enflasyonuÜretici enflasyonu, Türk lirasındaki görünüm, başta enerji olmak suretiyle süregelen emtia fiyat artışları ve arz kısıtlarına bağlı olarak Ekim ayında yükseliş kaydetmiştir. Fiyat artışları endeks geneline yayılırken, en belirgin yükseliş rafine edilmiş petrol ürünleri, gaz imalatı, su ve kömür tutarları öncülüğünde enerji grubunda gözlenmiştir. Yüksek fiyat artışı ile öne çıkan bir öteki alt grup olan ara mallarında ise temelde metallerle bağlantılı gruplar, tekstil iplik ve elyafları başta olmak suretiyle tekstille ilgili kalemler, temel kimyasallar ile plastik ve kağıt ürünleri etkili olmuştur.Endüstri üretimindeki azalmaÖncü göstergeler yurt içinde tutumsal faaliyetin dış talebin de etkisiyle kuvvetli seyrettiğine işaret etmektedir. Endüstri üretimi Eylül ayında tedarik sıkıntıları kaynaklı yapınak tatilleri ile tarihsel olarak yüksek oynaklık sergileyen kalemler kaynaklı bundan önceki aya bakılırsa yüzde 1,5 azalmıştır. Buna rağmen, üçüncü çeyrekte endüstri üretimi ikinci çeyreğe bakılırsa yüzde 1,6 oranında artış kaydetmiş ve yükseliş eğilimini korumuştur. Ciro endeksleri üçüncü çeyrekte yurt dışı talebin endüstri üretimini desteklemeye devam ettiğine işaret etmektedir. İmalat endüstri firmalarının gelecek on iki aylık döneme ilişkin yatırım eğilimlerindeki güçlenme devam etmektedir.Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından negatif etkilenen hizmetler, gezim ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve tutumsal faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Perakende satış hacmi ve hizmet ciro endeksleri bilhassa gezim bağlantılı kalemlerin desteğiyle üçüncü çeyrekte güçlü bir artış kaydetmiştir. Aşılamadaki kuvvetli ivme ile beraber kısıtlamaların hafifletilmesi, gezim faaliyetindeki ve ilgili hizmet kalemlerindeki toparlanma eğiliminin belirginleşmesinde rol oynamıştır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir.

Endüstri üretimi Eylül’de daraldı, besin endüstri de etkilendi!İstihdam gelişmeleriİstihdamın üçüncü çeyrekteki seyri açılma, turizmdeki toparlanma ve kuvvetli seyreden ihracatla beraber tutumsal faaliyette gözlenmekte olan dengelenme ile uyumludur. Üçüncü çeyrekte ziraat dışı istihdam artışı yüzde 2,5 ile bundan önceki çeyreğe bakılırsa hızlanmıştır. Hizmet istihdamı lokanta-oteller ve perakende tecim sektörleri öncülüğünde ikinci çeyreğe bakılırsa yüzde 3,0 artarken, endüstri ve inşaat sektörleri de istihdam artışına katkı vermiştir. İşgücüne katılım oranındaki yükselişe karşın istihdamdaki kuvvetli artışla işsizlik oranı Eylül ayı itibarıyla yüzde 11,5’e gerilemiştir. Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, istihdam görünümündeki iyileşmenin ve işgücü piyasasındaki pozitif seyrin sürdüğüne işaret etmektedir.Cari işlemler dengesiOlumlu dış talep koşulları cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. Cari işlemler dengesi Eylül ayında 1,7 milyar ABD doları fazla vermiş, 12 aylık birikimli olarak ise 4 milyar ABD doları azalışla 18,4 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Geçici dış tecim verileri, mevsimsellikten arındırılmış altın hariç ihracat ve ithalatın Ekim ayında ihracatta daha güçlü olmak suretiyle arttığına ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseldiğine işaret etmektedir. Gezim gelirlerinde ise toparlanma eğiliminin belirginleştiği izlenmektedir. İhracattaki kuvvetli artış eğilimiyle senenin geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için ehemmiyet arz etmektedir.Para PolitikasıPara politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne seviyede denetim altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, davranışlarında ölçülü bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda siyaset duruşu, enflasyon gelişimleri, enflasyon beklentileri ve bunlar üstünde kısa vadede etkili olacağı öngörülen geçici unsurlar da dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir.

Mahfi Eğilmez: “Faiz ve kur üstüne iktisat politikası kurulmaz”Kurul, kalan sınırı olan alanı Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecek Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; besin ve başta enerji olmak suretiyle ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar benzer biçimde arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişimleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda meydana getirilen güncellemenin ticari krediler üstünde pozitif tesirleri görülmeye adım atmıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişimleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek siyaset faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası tesir alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üstünde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı süresince da tesirini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima etmiş olduğu sınırı olan alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.Yeşil Iktisat ve İklim Değişikliği Müdürlüğü kurulduTCMB, iklim ve öteki çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir siyaset olarak destekleme sonucu kapsamında “Yeşil Iktisat ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim kurma sonucu almıştır. Söz mevzusu birimin, iklim değişikliğinin finansal sistem içinde ortaya çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit edebilme ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla emek harcamalar yapması hedeflenmektedir.Enflasyonda oynak seyir beklentisiEnflasyonun kısa dönemde, başta emtia tutarları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak suretiyle arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bununla beraber, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun tekrardan düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişimleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı mühim bir tampon işlevi görecektir.TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.Finansal istikrar koşulları Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yöntemiyle makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı pozitif etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sıhhatli ve sürdürülebilir bir halde devamı için uygun zemin oluşacaktır.Kredi piyasası, tutumsal etkinlik, arz yönlü unsurlar ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üstündeki talep ve maliyet yönlü etkisinde bırakır yakından izlenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki para politikası ile küresel risk iştahına ilişkin görünüm, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları üstündeki riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda makroihtiyati politikaların krediler üstündeki tesiri ile TCMB fonlamasının APİ ve swap işlemleri arasındaki kompozisyonu yakından takip edilmektedir.Kurul, fiyat istikrarının sağlanması için, kuvvetli bir siyaset koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro siyaset bileşimine gerekseme bulunmuş olduğu değerlendirmesini yinelemiştir.Kurul, kararlarını saydam, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.”

https://bilgi-bilgi.com

I am a web developer who is working as a freelancer. I am living in Saigon, a crowded city of Vietnam. I am promoting for https://bilgi-bilgi.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir